Nieuw bestuursteam

Claude Renard heeft op 10 september zijn ontslag als voorzitter aangekondigd. Wij danken hem hierbij nogmaals voor zijn bijdrage aan de gestage groei van onze club!

Sinds 4 november heeft X Archery Team een nieuwe bestuursploeg. Voorzitter is vanaf nu Jan Adriaenssens. Hij heeft Kristel Lepinoy aan zijn zijde als Secretaris/Penningmeester. Mon Meeusen is nog steeds onze sportleider en Jorg Van Immerseel de jeugdsportcoördinator. Nieuw in het team zijn Benjamin Nelen, die de taak van wedstrijdcoördinator op zich neemt, terwijl Patrick Jacobs de taak van materiaalmeester waarneemt.